ปีการศึกษา
2567
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
ระบบรับสมัครปีการศึกษา 2567-นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

กำหนดการรับสมัคร

ประเภท รับสมัคร สอบ
  มัธยมต้น
 
 • Gifted วิทย์-คณิต มัธยมต้น
 • 10-14 ก.พ. 67 18 ก.พ. 67
   
 • Mini English Program M1
 • 10-14 ก.พ. 67 18 ก.พ. 67
   
 • มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป
 • 09-13 มี.ค. 67 23 มี.ค. 67
    มัธยมปลาย
   
 • Gifted วิทย์-คณิต มัธยมปลาย
 • 10-14 ก.พ. 67 26 ก.พ. 67
   
 • Smart English Program M4
 • 10-14 ก.พ. 67 26 ก.พ. 67
   
 • Gifted ประเภทโรงเรียนเดิม
 • 14-15 ก.พ. 67 -
   
 • SEP ประเภทโรงเรียนเดิม
 • 14-15 ก.พ. 67 -
   
 • มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป
 • 09-13 มี.ค. 67 24 มี.ค. 67